Chuyên mục: Tuyển dụng

Tuyển dụng maketting quản trị web tại TP Vinh

Tuyển dụng Siêu thị Ánh Dương tại TP Vinh hiện tại với sự hình thành và phát triển của SIÊU THỊ ÁNH DƯƠNG tại TP VINH, ÁNh DƯƠNG tuyển thêm một số nhân sự cần thiết về hợp tác phát triển cùng đội nhóm: 1. Vị Trí maketting onlin..

(Khoảng 3 năm trước)

back top