NÓNG nhất tuần: Nhìn lại dự báo về đại dịch toàn cầu từ 12 năm trước

Báo cáo hoạt động năm 2008 của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ (NIC) cảnh báo một loại bệnh đường hô hấp rất dễ lây lan và không có phương thức ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến một đại dịch toàn cầu.

Sự kiện: Dịch Covid-19Thời sự thế giới

  

 

Theo RT, báo cáo hoạt động năm 2008 của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ (NIC) cảnh báo rằng, một loại bệnh đường hô hấp rất dễ lây lan và không có phương thức ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến một đại dịch toàn cầu.

Một đại dịch cũng được cảnh báo trong một báo cáo khác của NIC vào năm 2004 và cho rằng dịch bệnh đó sẽ phá hủy xu hướng toàn cầu hóa.

back top